Tel: (61) 851-05-18 w. 21, 662 22 11 33
logo-txt

Rekrutacja

Zapisz się do szkoły policealnej.
Skorzystaj z formularza.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij rekrutację

Lokalizacje:Zdobądź zawód zupełnie za darmo!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wybierz jeden z czterech atrakcyjnych kierunków!

Studia 2w1 - zdobądź wykształcenie oraz zawód!

Zyskaj dodatkowy atut i zawodowe wykształcenie

Strona główna » Akademicki Zespół Szkół

Akademicki Zespół Szkół

Akademicki Zespół Szkół przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu stanowią szkoły policealne w Poznaniu, Gliwicach i Gdańsku.

 

Szkoła stwarza możliwość kształcenia w zawodzie Technik archiwista, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, Technik ochrony fizycznej osób i mienia, a także Technik rachunkowości. Aktualne dane i prognozy statystyczne wskazują na duże zapotrzebowanie na rynku pracy dla osób z proponowanymi przez nas kwalifikacjami. 

PLANY NAUCZANIA:


Szkoły Policealne przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu są bezpłatne i kończą się egzaminem państwowym dającym uprawnienia do wykonywania zawodu.

Propozycja nauki w Szkole Policealnej, skierowana jest do studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz osób spoza Uczelni. Jednoczesna nauka w uczelni wyższej, jak i w szkole policealnej daje możliwość uzyskania intratnych zawodów w krótkim czasie. Oferujemy atrakcyjne warunki i udogodnienia dla studentów naszej Uczelni.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z mgr Joanną Trzeciak  ([email protected]) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 11.00 pod numerem telefonu 61 850 518 w. 45.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy: [email protected]


Zapraszamy do osobistego złożenia dokumentów (cztery fotografie, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub odpis, opinia lekarza o braku przeciwwskazań do nauki) od poniedziałku do soboty w punktach informacyjno-rekrutacyjnych Uczelni:

  • Poznań, ul. Orzeszkowej 1
  • Gdańska, ul. Marynarki Polskiej 15
  • Gliwice, ul. Piłsudskiego 9
     
     

Serdecznie zapraszamy do nauki w Szkołach Policealnych
przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.