Tel: (61) 851-05-18 w. 21, 662 22 11 33
logo-txt

Rekrutacja

Zapisz się do szkoły policealnej.
Skorzystaj z formularza.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij rekrutację

Lokalizacje:Zdobądź zawód zupełnie za darmo!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wybierz jeden z czterech atrakcyjnych kierunków!

Studia 2w1 - zdobądź wykształcenie oraz zawód!

Zyskaj dodatkowy atut i zawodowe wykształcenie

Strona główna » Artykuł » Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa - Nowość!

Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa - Nowość!

Studenci! Przygotowaliśmy ofertę zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach nowo powstałej Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Szkoła stwarza Wam możliwość bezpłatnego kształcenia w zawodzie Technik Archiwista oraz Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

   Szkoła stwarza możliwość kształcenia w zawodzie Technik Archiwista oraz Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Aktualne dane i prognozy statystyczne wskazują na duże zapotrzebowanie na rynku pracy dla osób z proponowanymi przez nas kwalifikacjami.

   Uzyskując tytuł Technika Archiwisty, nabywacie uprawnienia do nadzorowania prac z zakresu podstawowych zadań w archiwum, a także opracowywania i popularyzowania materiałów archiwalnych. Nauka obejmuje cztery semestry, a zatrudnienie można znaleźć: w archiwach państwowych oraz zakładowych, składnicach akt, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

PLANY NAUCZANIA:

 Uzyskanie tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uprawnia do oceny stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych. Ważnym atutem jest możliwość organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka trwa trzy semestry. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy.

   Dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu nauka w Szkole Policealnej jest bezpłatna i kończy się bezpłatnym egzaminem państwowym dającym uprawnienia do wykonywania zawodu.

   Propozycja nauki w Szkole Policealnej, skierowana jest do studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz osób spoza Uczelni. Jednoczesna nauka w uczelni wyższej, jak i w szkole policealnej daje możliwość uzyskania intratnych zawodów w krótkim czasie. Oferujemy atrakcyjne warunki i udogodnienia dla studentów naszej Uczelni.

   W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dr Agnieszką Rutą ([email protected]) od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 850 518 w. 21.

Niniejszy formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na podane adresy mailowe.

   Zapraszamy do osobistego złożenia dokumentów (cztery fotografie, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub odpis, opinia lekarza o braku przeciwwskazań do nauki) od poniedziałku do soboty w punkcie informacyjno - rekrutacyjnym Uczelni przy ul. Orzeszkowej 1.

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
               Najwyższa jakość w edukacji Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: